Kamis, 03 Oktober 2013

CARITA WAYANG

naon ari carita wayang? carita wayang nya eta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. carita wayang oge kaasup kana karya sastra wangun prosa. naon ari wayang? wayang teh sarupa jejelemaan nu dijieun tina kayu atawa kulit nu diibaratkeun tokoh anu dilalakonkeun dina carita wayang. naon anu disebut wayang golek? wayang golek nyaeta wayang anu dijieun tina kayu. naon anu disebut wayang kulit? wayang kulit nyaeta wayang anu dijieun tina kulit. kumaha sajarah wayang di indonesia? nilik kana sajarahna, carita wayang teh asalna ti india. asup ka indonesia marengan jeung asupna agama hindu. naon nu jadi sumber carita wayang? anu jadi sumber carita wayang nyaeta carita mahabarata jeung carita ramayana.

1 komentar: